1245-ben IV. Ince pápa ferences és domonkos szerzetesek követségét küldi a mongolokhoz

 

A Magyarországról, az újból fenyegető tatárdúlás közeli, bejelentett veszélyéről érkező hírek hatására a pápa követséget menesztett a “tatárok királyához”. Így indult el Pian del Carpine fráter kifürkészni a mongolok szándékát. Két év múlva Lengyelországon keresztül tért vissza Ázsiából. A luxemburgi állami könyvtárban őrzött kérirat szerint Johannes testvér beszámolt útjáról IV.Bélának is. Minthogy 1247 nyarán Béla oklevelei Zólyomban keltek, és abban az időben a zólyomi királyi erdőuradalom (Árvában) határos volt Lengyelországgal, biztosak lehetük abban, hogy Béla itt fogadta Pian del Carpine-t. A kézirat szövege szerint ebben az időben érkeztek meg Tatárországból a magyar király követei is, akik kevés eltéréssel ugyanazt hozták hírül, amit Pian del Carpine elmondott. Volt a hírek között egy ami, a szöveg írója szerint, megrettentette a királyt. Eszerint Kujuk kán trónraemelésének napján a tatárok zászlót bontottak és tizenkilenc éves háborút hírdettek meg a nyugati népek ellen.

 

Ez a kis följegyzés értékes adatokat nyújt a közvetlenül a tatárjárás után bekövetkezett magyar belpolitika eseményeinek tisztázásához. Az újból fenyegető tatárdúlás veszélye érthetővé teszi IV. Bélának éppen erre az időre eső lázas várépítő tevékenységét. Ugyanebben az évben adja át a király a Szörényi bánságot és egész Kúnországot az ispotályosoknak a délkeleti végek védelmére.A luxemburgi forrás azt is állítja, hogy a hírre a király, mindenképp az ország érdekeihez akarta kapcsolni a kunokat, ezért hamarosan összeházasította fiát a kún Erzsébettel (vagyis a körülbelül 1254-re datált időpontnál jóval korábbi időben). Ez a kézirat számol be a kunok eskűtételi szokásairól is.

 

”Az esküvőre megjelentek a kún vezérek tízen, és népük szokása szerint, miután egy kutyát kettévágtak, a dögre megesküdtek, hogy Magyarországot, mint a király hívei, a tatárok és más barbár népek ellen megoltalmazzák.” Ezt a kun szokást némileg alátámaszthatja a Jánosszáláson, 1969-ben, leletmentő ásatás során feltárt kettévágott kutya csontváz.

 

forrás: FB- Maria RosuWebmester